VALJASTA KUVIEN VOIMA
Luo kuvakieliohjeistus
Kuvakieli on oikein käytettynä yksi tehokkaimpia välineitä erottua kilpailijoista. Kuvakieliohjeistus varmistaa, että käyttämänne kuvakieli on johdonmukaista, täyttää tarkoituksensa ja että koko organisaatio puhuu kuvilla samalla tavoin. Miten kuvakieliohjeistus sitten laaditaan? Sisältöstrategi Peder Lingdénin haastattelu vastaa tähän.
Peder Lingdén toimii sisältöstrategina ruotsalaisessa Sitrus Agency -toimistossa. Hän auttaa asiakkaitaan optimoimaan kerronnallista viestintäänsä eri kanavissa ja muodoissa. Peter on työskennellyt useita vuosia viestintäasiantuntijana ja lisäksi opettanut valokuvausta ja toiminut muutamia vuosia freelance-valokuvaajana.
Mitä käsite visuaalinen tonaliteetti sisältää?
– Useimmat meistä ovat yhtä mieltä siitä, että kuvat ovat voimakkaita ja herättävät tunteita. Läheskään kaikki eivät ole kuitenkaan pohtineet, mikä kuvissa saa aikaan niille tyypillisen äänensävyn. Kuva voi olla äänekäs, hiljainen, kylmä, lämmin, selkeä, hidas tai nopea - samalla tavoin kuin verbaaliset viestimme.

– Jos haluaa perustaa ilmavan ja harmonisen joogastudion, ei ehkä kannata käyttää voimakkaita värejä, kuten punaista ja keltaista, tai yksityiskohtaisia (levottomia) seepiansävyisiä kuvia, joissa on vinjetointi. Viimeksi mainittu voi toki toimia, jos haluaa perustaa kodikkaan ja New Yorkin innoittaman kivijalkakahvilan.
– Visuaalisessa tonaliteetissa on siis kyse äänensävystä eli siitä, miten asiat sanotaan kuvissa. Esimerkiksi pankkitoimintaa voi harjoittaa monilla eri tavoilla: oman filosofian ja persoonallisuuden tulee käydä ilmi kuvista ja niiden rakenneosista.
Mitä hyötyä on siitä, että visuaalinen tonaliteetti otetaan huomioon?
– Aivomme ovat ihastuneita kuviin, meidän on helpompi muistaa kuvat kuin teksti ja kuvat vaikuttavat meihin usein suoremmin. Visuaalinen viestintä on siis hyvin vaikuttavaa. Jos emme puhu kuvilla samaa kieltä kuin yleensä, vastaanottajat hämmentyvät ja uskottavuus vähenee.

– Käänteisesti voidaan siis väittää, että kun visuaalinen tonaliteetti harkitaan tarkkaan ja johdonmukaisen viestinnän voimaa hyödynnetään, niin silloin saadaan onnistunut lopputulos.
Miksi sinun mielestäsi kuvakieliohjeistuksen laatiminen kannattaa? 

– Ilman dokumentaatiota ja ohjeita visuaalisen viestinnän pitäminen johdonmukaisena on vaikeaa, ellei mahdotonta. Eri asianosaiset vetävät omia linjauksiaan ja noudattavat omaa mielipidettään ja makuaan. Silloin tilanne ei ole ihanteellinen.
Yhtenäisestä kuvakielestä puhutaan usein, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?
– Jotta olisi uskottava ja tuntuisi lähettäjänä aidolta, täytyy viestiä johdonmukaisesti. Toki meillä kaikilla on omat persoonallisuuspiirteemme - myös tuotemerkeillä - mutta jos on kovaksikeitetty yhtenä päivänä, pehmeä ja huomaavainen toisena ja kolmantena päivänä jotain muuta, niin silloin vastaanottajat hämmentyvät. Kuka oikeasti olet? Yhtenäinen kuvakieli tarkoittaa sitä, että on valittu yksi visuaalinen tie, jota noudatetaan.
Miten vältytään siltä, että kuvakieliohjeistuksesta ei tule vain yhtä ohjeasiakirjaa muiden joukossa?

– Sen tulee olla helppotajuinen ja hauska lukea! On kiitollista työskennellä kuva-aiheiden parissa, kun esimerkkien, mood boardien ja muiden työkalujen käyttäminen on luonnollista ja helposti omaksuttavaa. Ohjeistuksen täytyy luonnollisesti olla pedagoginen - sen tulee osoittaa, miksi tonaliteetti on tärkeä ja siisti juttu!
Mitä perusosia hyvään kuvakieliohjeistukseen kuuluu?
– Pedagogisten ja selkeästi muotoiltujen ohjeiden lisäksi asiayhteyksien täytyy olla tarkkoja. Miten visuaalinen kieli sopii kokonaisuuteen? Miltä tuotemerkin identiteetti ja tulevaisuuden tavoitteet näyttävät? Et halua asiakirjaa, jossa sanotaan, että terävyysalueen pitää olla lyhyt ja värien iloisia, vaan haluat asiakirjan, joka kertoo koko tarinan ja miksi lyhyt terävyysalue on niin tärkeää juuri teille.

Mitä ei ehdottomasti kannata tehdä kuvakieliohjeistusta laadittaessa? 

– Edetä mielipiteen ja maun perusteella.

Minkä neuvon antaisit yritykselle, joka alkaa nyt työstää visuaalista tonaliteettia?

– Aloittakaa hyvässä hengessä ja panostakaa perusteelliseen pohjatyöhön. Lähtekää liikkeelle tuotemerkistä ja identiteetistä, selkiyttäkää persoonallisuuspiirteet ja pukeutukaa sen jälkeen visuaalisiin vaatteisiin.
Mustaa valkoisella
Anna väriloiston väistyä hetkeksi taustalle ja lepuuta silmiäsi mustavalkoisten valokuvien valikoimassamme. Kun tarkastelemme ympäröivää maailmaa mustavalkoisena, jotakin tapahtuu. Huomaatko, miten kuvauskohteet korostuvat eri tavalla? Voiko mustavalkoinen olla tapa näkyä?
MITÄ VÄLIÄ LAADULLA?
Näkemyksemme kuluneesta käsitteestä ja miksi sillä on sinulle merkitystä

Kuvan sommittelu ja tapa viestiä vastaanottajalle ovat toki tärkeitä tekijöitä laadusta puhuttaessa. Niistä laatu alkaa, mutta meille laatu on paljon muutakin:

• Kuvatiedostot ovat huippulaadukkaita, ne sisältävät maksimaalisesti tietoa hyvää painojälkeä tai Retina-näyttöjä varten ja kuvista on saatavilla korkearesoluutioiset versiot (100 Mb).

• Juridinen laatu: sinä voit olla asiakkaana varma, että tarvittavat luvat ovat kunnossa kuvattujen ihmisten ja kohteiden osalta. Lisäturvaa tuo mahdollisuus tilata erillinen lupa omaa julkaisuasi varten. Erittäin hyvä asia, jos käytät kuvia harkintaa vaativissa julkaisuissa (esimerkiksi lääketeollisuus ja politiikka).

• Me tiedämme, miten kuvaa on käytetty aiemmin, jotta voit varmistaa, että kilpailija ei ole käyttänyt samaa kuvaa kuin yrityksesi.

• Meillä on korkein luottoluokitus, joten asiointi kanssamme on turvallista.

• Asiakaspalvelumme on saanut kiitosta.

Tervetuloa asiakkaaksemme!