Image ID: ima99450. Grandmother, daughters and granddaughter together in swimming pool.

Nainen kuvissa – klisee vai normeja luova idea?
Oletko kuullut Bechdel-tasa-arvotestistä, joka levisi sosiaalisessa mediassa muutama vuosi sitten? Testin mukaan elokuvassa on oltava kaksi naishahmoa, jotka tiedetään nimeltä ja jotka puhuvat keskenään jostakin muusta aiheesta kuin miehistä. Samalla tavalla voidaan arvioida kaikentyyppistä viestintää. Kuvissa voimme tulkita katseita ja kehonkieltä – meidän ei tarvitse kuulla kuvassa esiintyvien hahmojen puhuvan ymmärtääksemme asiayhteyden ja viestin. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten kuva ei kerro pelkästään lähettäjästä ja viestistä, vaan se välittää myös kulttuurisia normeja ja arvoja.

Metoo-vuosi osoitti, että joukkovoimalla voidaan muuttaa asioita, mutta miten tämä näkökulma otetaan huomioon kuvia valittaessa? Naiset eivät suoranaisesti ole saaneet reilua osuuttaan, mitä tulee tasa-arvoiseen esittämiseen populaarikulttuurissa viime vuosikymmenien aikana, eivätkä sitä ennenkään, toteaa Kantar Sifon semiootikko Hanna Stolpe. Hanna haluaakin esitellä kolme esimerkkiä siitä, miten naiset voi esittää kuvissa turvautumatta kuluneisiin Hollywood-kliseisiin!

Image ID: ima173599. Friends on sofa.
Rohkeutta ja voimaa
Haluatko näyttää kuvan, jonka viestejä ovat voimakkuus, rohkeus ja sisaruuden voima? Kiinnitä huomiota kehonkieleen, katseisiin ja sommitteluun ilman, että ne pyytelevät anteeksi. Vältä kiukkuista kliseetä naisista, joilla on kädet ristissä, ja pyri sen sijaan välittämään voimaa dynamiikan ja kontrastien kautta. Valitse kuvia, joissa on selkeästi yksilöllisiä hahmoja, jotka vahvistavat toisiaan. Haastavuutta ja konfrontaatiota luodaan dynamiikalla eli epäsäännöllisellä sommittelulla, dynaamisella valaistuksella, eteenpäin nojautuvilla hahmoilla ja kovilla kuvaleikkauksilla.
Image ID: masma62720. Portrait of smiling multi-ethnic female coworkers standing against wall at workshop.
Hienostuneisuutta
ja tietoisuutta
Naiset on perinteisesti yhdistetty romantiikan tai viihteen narratiiviin. Haluatko sen sijaan edustaa johtajuutta, yrittäjyyttä ja valtaa? Korosta siinäkin tapauksessa yksilöllisiä piirteitä, jotka välittävät sisaruuden voimaa tasapainoisen ja symmetrisen sommittelun kautta ja luovat hienostunutta ja tietoista vaikutelmaa. Valitse kuvaan stabiileja pohjia, jotka näyttävät liikkumattomilta ja sallivat tietynlaisen etäisyyden katsojan ja hahmon välillä.
Image ID: ima164337. Two women on beach.
Helposti lähestyttävää
ja spontaania
Suorittamiseen keskittyvän kuvan sijaan voit valita helpommin lähestyttävän kuvan sisaruudesta, jossa katsoja saa tuntea olevansa osa yhteisöä. Autenttisuus ja tunne läsnäolosta syntyvät aidoista ja suunnittelemattomista hetkistä. Katsoja pääsee lähemmäs hahmoa ja oppii "tuntemaan" hänet paremmin.

Konteksti korostaa viestiä
Voimme hyödyntää enemmän myös eri asiayhteyksiä ja ympäristöjä. Luonnonläheiset kontekstit ja värivalinnat luovat harmoniaa ja viestivät turvallisuudesta. Tämä on populaarikulttuurissa tavallinen ja stereotyyppinen tapa esittää naishahmoja ja -suhteita. Turvallisuuden tunnetta voi sen sijaan ilmaista rehellisyydellä ja välimatkalla, kun kuvalle luodaan kertomus hahmon näkökulmasta, ennemmin kuin yritetään vangita katsojan huomio. Vältä myös stereotyyppisiä esitystapoja keskittymällä hahmojen toimintaan ulkonäön sijasta. Näin voit välittää sisaruuden vahvuuksia normeja luovasta näkökulmasta.

Kuohuva Metoo-vuosi tarjoili protesteja ja voimakkaita puheenvuoroja siitä, mitä naisena oleminen tarkoittaa. Nyt voikin olla fiksua tarkastella yrityksen kuvakieltä ja sen välittämiä viestejä hieman tarkemmin. Mediatutkimuksessa puhutaan oletetusta lukijasta ja siitä, kenen katsetta (gaze) edustetaan. Oikean sävyn löytäminen sisaruuden ilmaisemiseen vaatii kliseistä luopumista – ryhmässä olevien naisten ei tarvitse näyttää vihaisilta tai kikattelevilta.

Image ID: scandinav_wy6t. Three friends looking out over the horizon.
Kiitämme Kantar Sifon Karin Sandelinia yhteistyöstä tämän artikkelin laatimisessa.
Lue lisää Johnérilta, täältä.